title
Ettevõtte sotsiaalse vastutuse väärtus tarbijale Tallinna Vesi AS näitel
Value of Corporate Social Responsibility for Consumer on the Example of Tallinna Vesi AS
Ценность корпоративной социальной ответственности для потребителя на примере Tallinna Vesi AS
author
Sutõrina, Aleksandra
defence date
language