pealkiri
Ettevõtte sotsiaalse vastutuse väärtus tarbijale Tallinna Vesi AS näitel
Value of Corporate Social Responsibility for Consumer on the Example of Tallinna Vesi AS
Ценность корпоративной социальной ответственности для потребителя на примере Tallinna Vesi AS
autor
Sutõrina, Aleksandra
kaitsmiskuupäev
keel