title
Tarnijate valik pärmitööstuses AS Salutaguse Pärmitehas näitel
Supplier selection in yeast industry of a company based on the example of Salutaguse Yeast Factory, Ltd
author
Valk, Sandra
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information