title
Sigaretikonifiltri jäätmete ümbertöötlemine bioplastiks
Recycling cigarette butt filter waste into a bioplastic material
author
Villido, Ines-Issa
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 10.06.2027
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal