title
Hajusa teenusesüsteemi disain: ühendatud linnakogukondade ja rohealade arendamine
Building connected urban communities and greenspaces: a distributed service system design
author
Groisman, Carolina Maia
keywords
service system design
urban biowaste
community making
defence date
language