title
Joogiveekäitluses kasutatud mangaandioksiidil põhineva katalüütilise filtermaterjali regenereerimine
Regeneration of manganese dioxide based catalytic filtration material used for potable water treatment
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information