pealkiri
Joogiveekäitluses kasutatud mangaandioksiidil põhineva katalüütilise filtermaterjali regenereerimine
Regeneration of manganese dioxide based catalytic filtration material used for potable water treatment
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information