title
Liikluskäitumine koolide juures Tallinna näitel
Drivers’ behaviour near schools on the example of Tallinn
author
Põllu, Triin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information