title
Raamatupidamise sise-eeskirja vajalikkus Eesti ettevõtetes.The importance of accounting manual in Estonian enterprises.
author
Stepanova, Galina
defence date
language