title
Töömotivatsiooni tähtsus Eesti Fintech organisatsioonide tulemuslikkusele
Work motivation, its importance and effect on organizational performance in Estonian Fintech companies
author
Ibrakhim, Makhmud
defence date
language