title
Euroopa Liidu korruptsioonivastane võitlus Rumeenia näitel
The EU in the Process of Fighting Corruption - Case of Romania
author
Prasacu, Andreea Cristina
keywords
Rumeenia
koostöö- ja jälgimiskord
Romania
cooperation and verification mechanism
defence date
language