title
Mereväe miinitõrjevõime arendusühiku ekspluatatsioonkulude koostamise põhimõtted
The principles of estimating the future life cycle cost for mine counter measures capability carries of Estonian Navy
author
Mardo, Marek
keywords
elutsüklikulu
ekspluatatsioonikulu (käituskulu)
relvasüsteemi alalhoidmiskulu
kulude hierarhiline struktuur
life cycle cost
operating cost (utilization cost)
system support cost
present value
cost breakdown structure
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 23.05.2021
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Embargoed until 23.05.2021. Available at academic unit, please contact staff for more information