title
PLD meetodil sadestatud Cu2ZnSnS4 kilede struktuuri ja koostise uurimine
Investigation of morphology and composition of Cu2ZnSnS4 thin films prepared by pulsed laser deposition
author
Xin, Ge
keywords
pulseeriva kiirega lasersadestamine
pulsed laser deposition (PLD)
defence date
language