title
Euroopa elektri- ja sidevõrgu ehitusettevõtete kasumlikkuse mõjutegurid
Determinants of the profitability of European electricity and communications network construction companies
author
Haaviste, Annika
keywords
Ida- ja Lääne-Euroopa elektri- ja sidevõrgu ehitusettevõtted
juhuslike
efektidega mudel
turukontsentratsioon
ettevõtte juhi
Eastern and Western European electricity and communications network construction companies
random
effects model
market concentration
business leader
supervisor
defence date
language