title
Tallinna Polütehnik Nr 34 1981
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
27.11.1981
language