title
Organisatsioonikultuuride kaardistamine ettevõtete ühinemise eelselt (kahe Eesti ettevõtte näitel)
Mapping organisational cultures prior merger (on the example of two Estonian companies)
author
Tsilke, Kelly
supervisor
defence date
language