title
Pakistani riikliku küberturvalisuse raamistiku võrdlus India ja Ühendkuningriikidega
Comparing the National Cyber Security Framework of Pakistan with India and United Kingdom
author
Tufail, Taimur
defence date
language