title
Rakusisese kaltsiumi kontsentratsiooni määramine fluorestsentssignaali põhjal
Estimation of the intracellular calcium concentration from fluorescence signal
author
Eliise Hendrikson
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 08.06.2028
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal