title
Tarbijate eelistused ja hoiakud erineva pidamisviisiga kanade munade suhtes
Consumers attitudes and preferences regarding eggs produced using different chicken farming methods
author
Kaalma, Kristiina
keywords
kognitiivne dissonants
kanade pidamise viisid
kanamunad
cognitive dissonance
chicken farming methods
supervisor
defence date
language