title
Liha taimsete alternatiivide tarbimist mõjutavad tegurid
Factors influencing the consumption of meat alternatives
author
Sepp, Ingrid
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus