title
Terrestrilise laserskaneerimise kaasamine sildade koormuskatsetuste geodeetilistel uuringutel
Implementation of terrestrial laser scanning technology in geodetic observations at bridge load tests
author
Lõhmus, Hannes
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access