title
Ülevaade tänasest immigratsioonikriisist Euroopa Liidus ning Eesti meedias ja ühiskonnas valitsevate hoiakute diskursusanalüüs
Overview of Today’s Immigration Crisis in the European Union and Discourse Analysis of Prevalent Attitudes in Estonian Media and Society
author
Marjamägi, Evelin
keywords
Eesti meedia
valitsevad hoiakud
Schengeni ruum
Dublini pakt
supervisor
defence date
language