title
Eesti veinituristi elamust mõjutavad elemendid Alatskivi Mõisamaitsed OÜ näitel
The elements influencing the experience of Estonian wine tourists: the case of Alatskivi Mõisamaitsed OÜ
author
Must, Miina
keywords
veiniturism
Eesti veiniturist
elamus
description
Lühikokkuvõte
Abstarct
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.05.2025
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal