title
Demand Side Management Possibilities and Viability for Voltage Support Services in Estonia
Tarbimise juhtimise võimaluste uurimine ning rakendatavus pinge reguleerimise teenusteks Eestis
author
Drovtar, Imre
keywords
demand side response
voltage support service
reactive power reserves
pingereguleerimise tugi
reaktiivvõimsusreservid
publisher
TUT Press
TTÜ Kirjastus
defence date
identifier
ISBN 9789949239931 (publication)
ISBN 9789949239948 (pdf)
ISSN 1406474X
language