title
VKG Energia OÜ 5. katla automaatjuhtimissüsteem
VKG Energia OÜ Boiler No 5 Monitoring and Control System
Система контроля и управления котла № 5 на VKG Energia OÜ
author
Židkovets, Jevgeni
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information