title
Tulemusjuhtimise rakendamist toetava personalipoliitika väljatöötamine Välisministeeriumile lähtuvalt välisriikide kogemusest
Establishing a Human Resources Policy Advocating the Implementation of Performance Management in the Ministry of Foreign Affairs of Estonia Following the Experience of Foreign Governments.
author
Siirman, Kadri
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.06.2028
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal