title
Väiketraktori niiduki konstruktsiooni kontroll ja optimeerimine vastavalt tootmismahule
Control and optimization of small tractor mower's construction according to production volume
author
Schönberg, Jaanus
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal