title
Estonia kaevanduse lintkonveieri ajami tulekustutussüsteemi kontroll
Control of the fire-fighting system of the conveyor belt drive at Estonia mine
Контроль системы пожаротушения привода ленточного конвейера шахты Эстония
author
Dovženko, Kirill
keywords
tulekustutussüsteem
veeklapp
kontrollmõõteriistad
fire-fighting system
water valve
control measurement instruments
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information