title
Tarbijate teadvuse raamimise võimalused läbi erinevate müügipakkumiste
Consumer consciousness framing opportunities through different sales promotions
author
Saarem, Andreas
supervisor
defence date
language