title
Mitteakadeemiliste töötajate kohanemist toetavate tegevuste paketi väljatöötamine Tartu Ülikooli näitel
The developement of the Adaption Packet for non-academic employees in the University of Tartu
author
Raudsepp, Mariana
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible from the TTÜ network only