title
Resortsinooli ja alküülresortsinoolide baasil kondensatsioonivaikude analüüs õhekihikromatograafia meetodi abil
Using method of thin layer chromatography for analysis condensation resins based on resorcinol and alkylresorcinols
Использование метода тонкослойной хроматографии для анализа конденсационных смол на основе резорцина и алкилрезорцинов
author
Panfilova, Anastasia
keywords
kondensatsioonivaikud
oligomeerid
ilmuti
densitomeeter
thin layer chromatography
condensation resins
oligomers
developer
densitometer
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access