pealkiri
Resortsinooli ja alküülresortsinoolide baasil kondensatsioonivaikude analüüs õhekihikromatograafia meetodi abil
Using method of thin layer chromatography for analysis condensation resins based on resorcinol and alkylresorcinols
Использование метода тонкослойной хроматографии для анализа конденсационных смол на основе резорцина и алкилрезорцинов
autor
Panfilova, Anastasia
märksõnad
kondensatsioonivaikud
oligomeerid
ilmuti
densitomeeter
thin layer chromatography
condensation resins
oligomers
developer
densitometer
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
piiratud ligipääs
limited access