title
Ultraheli eeltöötluse kestvusaja ja temperatuuri mõju tselluloosi ümberesterdamise reaktsiooni efektiivsusele reaktiivsel ekstrusioonil
The effect of ultrasonic pretreatment duration and temperature on cellulose transesterification reaction efficiency in reactive extrusion
author
Köster, Carmen
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 18.05.2025
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal