title
Puudused RFID identifitseerimise rakendamisel TalTechis ja parandusettepanekud
Flaws in the Implementation of RFID Identification at TalTech and Improvement Suggestions
keywords
RFID-juurdepääsu kontroll
RFID access control
defence date
language
department / college