pealkiri
Puudused RFID identifitseerimise rakendamisel TalTechis ja parandusettepanekud
Flaws in the Implementation of RFID Identification at TalTech and Improvement Suggestions
märksõnad
RFID-juurdepääsu kontroll
RFID access control
kaitsmiskuupäev
keel
instituut / kolledž