title
Infrastruktuuri ettevõtte varahalduse infosüsteemi analüüs ja kavandamine
Asset management information system analysis and design for an infrastructure enterprise
author
Velleste, Kristel
keywords
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
department / college