title
Soojusvõrkude avariiolukordade analüüs ja eelisoleeritud kaugküttetorustikude kasutamine avariide likvideerimisel Eestis
Analysis of emergency situations of heating networks and the use of pre-insulated district heating pipelines in the elimination of emergencies in Estonia
supervisor
defence date
language