title
Kõrge viskoossusega vedelike, tahkeainete ja aroomainete doseerimise ning segamise juhtimiskeskuse automaatikasüsteemi projekteerimine toiduainetööstusele
Designing an automation system for a dosing and mixing control centre for high viscosity liquids, solids and aromatics for the food industry
author
Preitof, Alari
supervisor
defence date
language