title
Üldkoosolekuteenuse ärianalüüs eCSD Expert näitel
Business Analysis for General Meeting Service of eCSD Expert
author
Uustalu, Hedi
description
Sisukokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit