title
Pimedamaks läheb: Arukate prillide biomeetriliste varade haldamise kohtuekspertiis, lähtudes kasvavast konfliktist turvalisuse vahel disaini kaudu privaatsuse kaudu ja kohtuekspertiisi abil
Going Darker: A forensic analysis of smart eyewear biometric asset management, toward the rising conflict between security through privacy by design and forensic investigation
author
Karamargin, Electra
keywords
kohtuekspertiisi analüüs
nutikad prillid
biomeetriline vara
kavandatud privaatsus
smart eyewear
biometric asset
privacy by design
forensic investigation
defence date
language