title
Bioloogilise töötluse täiendamine mehaanilis-bioloogilise töötlemise tehases (MBT) jäätmekütuse valmistamiseks
Upgrading biological treatment in mechanical biological treatment plant (MBT) for production for Refuse Derived Fuel
author
Juhe, Annemari
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Veide, Margus
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access