author
Pajust, Risto
keywords
Litgrid
Elering
Leedu elektrivõrk
põhivõrgu operaator
energeetiline julgeolek
strateegilised projektid
noor investor
Lithuanian electricity grid
transmission system operator
strategic projects
young investor
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav Taltech raamatukogu võrgus