autor
Pajust, Risto
märksõnad
Litgrid
Elering
Leedu elektrivõrk
põhivõrgu operaator
energeetiline julgeolek
strateegilised projektid
noor investor
Lithuanian electricity grid
transmission system operator
strategic projects
young investor
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Lõputöö kättesaadav Taltech raamatukogu võrgus
  • Juurdepääsu piirang: TalTechi raamatukogu arvutivõrgu kasutajale.