title
Võrgu monitooringu- ja varundussüsteemi juurutamine CabelNetwork AS-i näitel
Network Monitoring and Backup System Implementation Based on the Example of CabelNetwork AS
author
Kiriljuk Dmitri
supervisor
Kotenjev Žan
defence date
language
department / college