title
Tarbijate hoiakud sotsiaalmeedias avaldatud ebaeetiliste reklaamide suhtes Soome näitel
Consumers' attitudes towards unethical cases in social media marketing: case of Finland
author
Lukka, Heljä Viktoria
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus