title
Ettevõtete privaatsuspoliitikate vastavus Isikuandmete kaitse üldmäärusele veebiteenuseid osutavate ettevõtete näitel
Compliance of Companies' Privacy Policies With the General Data Protection Regulation on the Examples of Companies Providing Web Services
author
Kask, Kerli
defence date
language