pealkiri
Ettevõtete privaatsuspoliitikate vastavus Isikuandmete kaitse üldmäärusele veebiteenuseid osutavate ettevõtete näitel
Compliance of Companies' Privacy Policies With the General Data Protection Regulation on the Examples of Companies Providing Web Services
autor
Kask, Kerli
kaitsmiskuupäev
keel