title
Elektroonilise terviseandmete registrile vastuseisu mõistmine: Belgia ja Saksamaa võrdlevanalüüs
Understanding electronic health record user resistance: a comparison between Belgium and Germany
author
Rashid, Hatim
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus