title
Eesti eraisikute valikuvõimaluste ignoreerimist mõjutavate tegurite hindamine kaskokindlustusandmete põhjal
Assessment of factors influencing inattentiveness of Estonian individuals based on motor insurance data
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus