title
Ülajäseme liikumise hindamine markeriteta jäädvustamise süsteemiga
Upper extremity movement evaluation using markerless motion capture system
author
Gavriljuk, Marietta
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal